Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ท่องเที่ยววิถีชุมชน พักผ่อนอิงแอบธรรมชาติ ใช้ชีวิตช้าๆ แบบเรียบง่ายไปกับ โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น

พร้อมชมการทอผ้าหมักโคลนแบบดั้งเดิมของชาวสุโขทัย ภายในหมู่บ้านแสนสงบ บ้านนาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย

 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านนาต้นจั่น เกิดจากแนวคิด “ระดมทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพให้สตรีในหมู่บ้าน” ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2527

จึงทำให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในชุมชน ที่ต้องการหากิจกรรมทำนอกเหนือจากการทำนารับจ้างเกี่ยวข้าว

หรือปลูกข้าวโพด ถั่ว กล้วย เพื่อนำรายได้มาเป็นทุนให้ยืมประกอบอาชีพของสมาชิกในหมู่บ้าน

 

ต่อมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกรมการพัฒนาชุมชน เข้ามาส่งเสริมอาชีพทอผ้า จัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้า

โดยได้ธนาคารเจบิก ประเทศญี่ปุ่น มาสร้างอาคารแสดงสินค้า และสนับสนุนการฝึกอบรมการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพทอผ้า

ไปศึกษาดูงานหมู่บ้านโฮมสเตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้เกิดการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว “โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น”

 

ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยภายในหมู่บ้านบ้านนาต้นจั่น อพยพมาจากทางภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดลำปาง

เมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาษาที่ใช้จึงแตกต่างจากชาวพื้นเมืองทั่วไปของจังหวัดสุโขทัย

บริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านบ้านนาต้นจั่น เป็นที่ดอนอยู่หลังเขาในเขตอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกรรม หลังจากฤดูทำการเกษตร กลุ่มพ่อบ้านจะเก็บซากไม้ในป่ามาทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้

เป็นสินค้าส่งออก ส่วนสตรีในหมู่บ้านจะทอผ้าแล้วนำมาหมักโคลนเป็นสินค้า OTOP ประจำหมู่บ้าน

 

โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 12 หลัง รองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 70 คน

ค่าบริการ 350 บาทต่อคน สามารถเลือกพักได้ตามความต้องการ มีบริการเครื่องนอนพร้อม

โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ตอนเช้าร่วมตักบาตรบริเวณบ้านพัก จากนั้นเที่ยวชมวิถีชีวิตในหมู่บ้าน

ชมการสาธิตทำตุ๊กตาบาโหน ภูมิปัญญาตาวงศ์ การทอผ้าตามใต้ถุนบ้าน ชมหัตถกรรมเฟอร์นิเจอร์จากตอไม้

 

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในชุมชน ได้แก่ การเดินชมธรรมชาติภายในหมู่บ้านนาต้นจั่น

พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตการทำนา การจับปลาในหนองน้ำด้วยตนเอง และอิ่มอร่อยกับเมนูดัง “ข้าวเปิ้ป”

หรือก๋วยเตี๋ยวพระร่วง อาหารที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น โทร. 088495 7738, 0898851639,055677209
เว็บไซต์ : homestaynatonchan หรือ เฟสบุ๊ค HomeStayBannaTonChan

 

การเดินทาง ด้วยรถยนต์ จากที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินสายอุตรดิตถ์ – ศรีสัชนาลัยหมายเลข 102

จากนั้นขับไปตามเส้นทางไป จ.อุตรดิตถ์ จากนั้นเข้าแยกเข้าตัวตำบลบ้านตึกถนนสายแม่ตะเพียนทอง – ห้วยตม

ระยะทาง 11 กม. ก็จะถึงที่หมาย โฮมสเตย์ บ้านนาต้นจั่น

 

 

เครดิตภาพ : facebook.HomeStayBannaTonChan

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •