Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เพชรบูรณ์ มีลักษณะทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มแบบท้องกระทะ ประกอบด้วยเนินเขา ป่า และทิวเขาสูง มีแม่น้ำป่าสักเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ผืนดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชทำการเกษตร โดดเด่นด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เมืองโบราณขนาดใหญ่ เมืองศรีเทพ โดยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพได้รับรางวัล Thailand Tourism Award ประจำปี 2543 ถึง 2 รางวัลคือ รางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถานยอดเยี่ยม และรางวัลสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านอินเทอร์เน็ตดีเด่น นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอันดับต้นๆ ของประเทศ อาทิ ภูหินร่องกล้า อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ภูทับเบิก เป็นต้น

คำขวัญจังหวัดเพชรบูรณ์

เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง

สัญลักษณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ต้นมะขาม (Tamarindus indica) เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

ดอกมะขาม (Tamarindus indica) เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

อาณาเขตโดยรอบจังหวัดเพชรบูรณ์

ทิศเหนือ           ติดกับจังหวัดเลย

ทิศตะวันออก    ติดกับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ

ทิศใต้               ติดกับจังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันตก      ติดกับจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์

รูปรวมที่เที่ยวจังหวัด
การแบ่งพื้นที่ทางการปกครองแบ่งพื้นที่ออกเป็น 11 อำเภอ ประกอบด้วย
1. เมืองเพชรบูรณ์
2. หล่มสัก
3. วิเชียรบุรี
4. หนองไผ่
5. ชนแดน
6. บึงสามพัน
7. ศรีเทพ
8. หล่มเก่า
9. วังโป่ง
10. เขาค้อ
11. น้ำหนาว

แผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์แผนที่

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์

แต่เดิมจังหวัดเพชรบูรณ์ มีชื่อว่า “เพชบุระ” ปรากฏในจารึกลานทองคำ ที่พบจากเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ วัดมหาธาตุ ซึ่งหมายถึง เมืองแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร จนกระทั่งเกิดเรียกกันเพี้ยนมาเป็น “เพชรบูรณ์” กลายความหมายเป็นเมืองที่อุดมด้วยเพชร

จากการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี พบว่ามีร่องรอยหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมา พบเมืองโบราณศรีเทพ เมืองที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน รวมทั้งเป็นเมืองโบราณในยุคต้นประวัติศาสตร์ที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี สันนิษฐานว่าเจริญอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 ถึงพุทธศตวรรษที่ 16

ในสมัยสุโขทัย เมืองเพชรบูรณ์มีฐานะเป็นเมืองแว่นแคว้นด้านตะวันออกเฉียงใต้ มีหลักฐานทางโบราณคดีชี้ชัดว่า “เมืองเพชรบูรณ์” เป็นรัฐสีมาของสุโขทัย ได้แก่ พระเจดีย์ทรงดอกตูมหรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ของวัดมหาธาตุเมืองเพชรบูรณ์ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับวัดมหาธาตุของสุโขทัย ในสมัยอยุธยาเมืองเพชรบูรณ์ถูกกล่าวถึงอีกหลายครั้งในฐานะหัวเมืองสำคัญ

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการรวบรวมหัวเมืองตามชายแดนที่สำคัญตั้งเป็นเขตการปกครองใหม่ขึ้นเป็นระบบมณฑลเทศาภิบาล ในปี พ.ศ.2442 มณฑลเพชรบูรณ์ได้ตั้งขึ้นเป็นอิสระ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2476 ได้ยกเลิกมณฑลทั่วประเทศ เพชรบูรณ์จึงได้รับฐานะเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์จนถึงปัจจุบัน

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดเพชรบูรณ์
เขาค้อ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ทุ่งแสลงหลวง ไร่บีเอ็น น้ำตกศรีดิษฐ์
ร้านกาแฟรูท 12 ร้านกาแฟ story cup ไร่กาแฟจ่านรินทร์ ภูทับเบิก ทุ่งปอเทือง
ไร่กำนันจุล อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ผาเจ็ดสี ถ้ำปากเสือ วัดมหาธาตุ
ศาลหลักเมืองเพชรบูรณ์ วัดไตรภูมิ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง อุทยานแห่งชาติตาดหมอก อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
ภูหินร่องกล้า กลุ่มตีมีดบ้านใหม่ ถ้ำผาหงษ์ ฐานอิทธิ ดงรอยเท้าไดโนเสาร์
ถนนคนเดินไทหล่ม ถ้ำฤๅษีสมบัติ ถ้ำใหญ่น้ำหนาว ทุ่งทานตะวันบึงสามพัน น้ำตกวังตุ้ม
น้ำร้อนน้ำแร่บ้านครู บริษัท อุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ จำกัด บึงสามพัน พระตำหนักเขาค้อ พุทธอุทยานเพชรบุระ
ภูแก้ว แอดเวนเจอร์ ปาร์ค ภูแผงม้า เขารัง วัดพระแก้ว วัดวิเชียรบำรุง
วัดศรีมงคล ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์ ศูนย์กลางวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเพื่อการพึ่งตนเอง ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.น้ำหนาว
สถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ สวนป่าหิมพานต์ สวนภูพนา สวนรุกขชาติซับชมภู สวนรุกขชาติผาเมือง
หมู่บ้านท่องเที่ยวชาวดอย (ม้ง) เล่าลือ หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเขาบ้านเข็กน้อย หลักเมืองหล่มเก่า หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ หอสมุดนานาชาติเขาค้อ
อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ อนุสาวรีย์จีนฮ่อ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ เนินมหัศจรรย์
แก่งบางระจัน ถนนคนเดินไทหล่ม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาแดง

Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •