Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สุโขทัย จังหวัดทางภาคกลางตอนบนหรือภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เดิมสะกดว่า ศุโขไทย มีความหมายถึง “รุ่งอรุณแห่งความสุข” เป็นเมืองเก่าแก่ยาวนานกว่า700 ปี เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จนได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลก

คำขวัญจังหวัดสุโขทัย

มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทงดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข

สัญลักษณ์ประจำจังหวัดสุโขทัย

ต้นตาล (Borassusflabellifer) เป็นต้นไม้ประจำจังหวัด

ดอกบัวหลวง (Nymphaea lotus) เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด

อาณาเขตโดยรอบจังหวัดสุโขทัย

ทิศเหนือ                ติดกับจังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศใต้                      ติดกับจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลก

ทิศตะวันออก       ติดกับจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศตะวันตก          ติดกับจังหวัดตาก และจังหวัดลำปาง

รวมภาพจ.สุโขทัย
การแบ่งพื้นที่ทางการปกครอง

แบ่งพื้นที่ออกเป็น 9 อำเภอ ประกอบด้วย
1. เมืองสุโขทัย
2. ศรีสำโรง
3. บ้านด่านลานหอย
4. สวรรคโลก
5. คีรีมาศ
6. ศรีนคร
7. กงไกรลาศ
8. ทุ่งเสลี่ยม
9. ศรีสัชนาลัย

แผนที่จังหวัดสุโขทัย

แผนที่จ.สุโขทัย

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุโขทัย

คำว่า “สุโขทัย” มาจากคำสองคำคือ “สุข + อุทัย” มีความหมายว่า “รุ่งอรุณแห่งความสุข” ประวัติของจังหวัดสุโขทัยเริ่มต้นขึ้นประมาณปี พ.ศ.1800 เมื่อพระยาศรีนาวนำถม พระบิดาแห่งพ่อขุนผาเมืองได้ปกครองสุโขทัยซึ่งยังเป็นประเทศราชของขอม ขึ้นต่อขอมสมาดโขลญลำพง ข้าหลวงจากอาณาจักรขอม เมื่อพระยาศรีนาวนำถมสิ้นพระชนม์ พ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราดได้ยึดเมืองคืนและสร้างเมืองสุโขทัยขึ้นเป็นราชธานี ต่อมาพ่อขุนบางกลางหาวได้เสด็จขึ้นครองราชย์และทรงพระนามว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระโอรสองค์ที่สามของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อาณาจักรสุโขทัยได้ขยายออกไปกว้างขวาง บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าทุกด้านทั้งด้านการปกครอง การพาณิชย์ กฎหมาย ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมประเพณี หลักฐานสำคัญที่ทำให้ทราบเรื่องเมืองสุโขทัยมากขึ้นคือ ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อ พ.ศ.1826 ดังคำจารึกที่ว่า “..เมื่อชั่วพ่อขุนรามคำแหง เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอาจกอบ ในไพร่ ลูท่างเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้าง ค้า ใครจักใคร่ค้าม้า ค้า ใครจักใคร่ค้าเงือนค้าทอง ค้า ไพร่ฟ้าหน้าใส…”

สมัยนั้นชาวสุโขทัยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยมีการสร้างเขื่อนสำหรับกักน้ำไว้ใช้เมื่อหน้าแล้ง เรียกว่า “ทำนบพระร่วง” สุโขทัยเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า และการผลิตเครื่องถ้วยชามที่เรียกว่า “เครื่องสังคโลก” ส่งไปทำการค้ากับชาวต่างชาติในหลายประเทศ อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบอร์เนียว เพื่อขายในประเทศและส่งไปค้าขายแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ

ต่อมาเมื่อเข้าสู่ปี พ.ศ.1890 กรุงศรีอยุธยามีอำนาจมากขึ้น และกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการปกครองแทนสุโขทัย แต่สุโขทัยก็ยังมีพระมหากษัตริย์ปกครองติดต่อกันมาอีก 2 พระองค์จึงสิ้นราชวงศ์สุโขทัย และรวมเข้ากับอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา

เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าครั้งที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดให้ตั้งเมืองสุโขทัยที่บริเวณบ้านธานี ริมแม่น้ำยม ซึ่งก็คือ จังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน และเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2475 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่ออำเภอธานีเป็นอำเภอสุโขทัยธานี ขึ้นกับจังหวัดสวรรคโลก จนถึง พ.ศ.2482 ได้ยกอำเภอสุโขทัยธานี ขึ้นเป็น จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่นั้นมา โดยในปี พ.ศ.2534 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยได้รับการคัดเลือกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก้ ให้ถือเป็นเมืองมรดกโลก

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสุโขทัย
วัดตระพังเงิน พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง วัดศรีสวาย วัดสระศรี
วัดศรีชุม ศาลพระแม่ย่า อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วัดมหาธาตุ เนินปราสาทพระร่วง
ศาลหลักเมือง วัดช้างล้อม วัดสะพานหิน เขื่อนสรีดภงค์ วัดเชตุพน
วัดเจดีย์สี่ห้อง วัดตระพังทอง ยอดเขานารายณ์ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง สวนลุ่ม
ยอดเขาพระแม่ย่า บ้านนาต้นจั่น น้ำตกสายรุ้ง ประตูธรรมชาติ น้ำตกลำเกลียว
ยอดเขาพระเจดีย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย วัดเขาพนมเพลิง วัดเขาสุวรรณคีรี
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง ศาลแม่ย่า วัดอุดมป่าสัก วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว
วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ วัดสวนแก้วอุทยานน้อย วัดนางพญา น้ำตกตาดเดือน วัดป่ากระสา
วัดหลักเมือง ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรียง) ถ้ำเจ้าราม หรือถ้ำค้างคาว น้ำตกตาดดาว น้ำตกห้วยทรายขาว
ถ้ำธาราวสันต์ โป่งเดือด แหล่งโบราณคดีเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย วัดชนะสงคราม พิพิธภัณฑ์ปลาในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ
สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งแม่ระวิง) วัดโสภาราม วัดพระพายหลวง ทุ่งเสลี่ยม พิพิธภัณฑ์สังคโลกสุโขทัย
วัดพิพัฒน์มงคล สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก บ้านทุ่งหลวง ถ้ำพระแม่ย่า

Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •