Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

จังหวัดนครปฐม จังหวัดเล็กๆ ในเขตชานเมืองกรุงเทพฯ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำนครชัยศรี มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรรม โดยเฉพาะการปลูกส้มโอ ซึ่งนำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดจนได้ชื่อว่าเป็น “เมืองส้มโอหวาน” นอกจากนี้ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้อื่นๆ และอาหารขึ้นชื่อนานาชนิด พื้นที่นี้เคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยทวารวดี จึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่มีชื่อเสียงอยู่หลายแห่ง

คำขวัญจังหวัด

ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน

สัญลักษณ์จังหวัด

ตราประจำจังหวัด รูปพระปฐมเจดีย์ ประดับด้วยเครื่องหมายเลข 4 ไทยในพระมหาพิชัยมงกุฎ

ต้นไม้ประจำจังหวัด  ต้นจัน (Diospyros decandra)

ดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกแก้ว (Murraya paniculata)

อาณาเขตโดยรอบจังหวัดนครปฐม

ทิศเหนือ                 ติดกับจังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศใต้                      ติดกับจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดราชบุรี

ทิศตะวันออก         ติดกับจังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันตก           ติดกับจังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดนครปฐม

การแบ่งพื้นที่การปกครอง

แบ่งพื้นที่ออกเป็น 7 อำเภอ ประกอบด้วย

 1. เมืองนครปฐม
 2. กำแพงแสน
 3. นครชัยศรี
 4. ดอนตูม
 5. บางเลน
 6. สามพราน
 7. พุทธมณฑล
แผนที่จังหวัดนครปฐมแผนที่จังหวัดนครปฐม

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครปฐม

นครปฐมเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีจำนวนมากที่บ่งบอกว่าบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณขนาดใหญ่ในสมัยทวารวดี มีปูชนียสถานเก่าแก่ที่สำคัญคือ “พระปฐมเจดีย์” ซึ่งนับเป็นร่องรอยของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและอารยธรรมจากประเทศอินเดียเข้ามาในประเทศไทยในยุคแรกๆ

สันนิษฐานว่าเมืองนครปฐมตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลโบราณสมัยทวารวดี เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมที่เจริญรุ่งเรืองแห่งหนึ่ง จึงมีชนชาติต่างๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาเกิดภาวะแห้งแล้งเพราะกระแสน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองเปลี่ยนทิศทางไป ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักแหล่งอยู่ริมแม่น้ำบริเวณใกล้เคียง และสร้างเมืองใหม่ขึ้นชื่อว่า “นครชัยศรี” หรือ “ศิริชัย” เมืองนครปฐมจึงถูกปล่อยทิ้งร้างนับแต่นั้นมาเป็นเวลาหลายร้อยปี

ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในขณะที่ยังผนวชอยู่ ได้ทรงธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์ เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์จึงโปรดให้ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบเจดีย์องค์เดิมไว้ ทรงปฏิสังขรณ์บริเวณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดี และโปรดให้ขุดคลองเจดีย์บูชาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ผ่านไปยังเมืองนครปฐม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ย้ายเมืองจากตำบลท่านา อำเภอนครชัยศรี มาตั้งที่บริเวณพระปฐมเจดีย์เหมือนเช่นสมัยโบราณ ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างพระราชวังสนามจันทร์ขึ้นสำหรับเป็นที่เสด็จแปรพระราชฐาน และโปรดให้ตัดถนนเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย รวมทั้งสร้างสะพานใหญ่ข้ามคลองเจดีย์บูชา แล้วทรงพระราชทานนามว่า “สะพานเจริญศรัทธา” และได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อจากเมือง “นครชัยศรี” เป็น “นครปฐม” แต่ชื่อมณฑลยังคงเรียกว่า “มณฑลนครชัยศรี” อยู่ จนกระทั่งยกเลิกไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

[su_carousel source=”category: 58″ limit=”50″ link=”post” height=”150″ target=”blank” items=”3″ pages=”yes” responsive=”no” mousewheel=”no” class=”poop” arrows=”no”]

[su_table]

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดนครปฐม
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร วัดไร่ขิง ตลาดดอนหวาย ตลาดท่านา ตลาดน้ำวัดกลางคูเวียง
ตลาดน้ำวัดลำพญา ตลาดบางหลวง ตลาดโบราณ 100 ปี รางกระทุ่ม พระประโทณเจดีย์ พระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรณ์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดท่าพูด พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสำโรง พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย พุทธมณฑล ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน วัดกลางบางแก้ว และพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (เฮงเส็งยี่)
วัดศีรษะทอง วัดไผ่ล้อม ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ปิยะชนก สวนสามพราน สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก
หมู่บ้านไทยโซ่ง พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก วู้ดแลนด์ เมืองไม้ พระราชวังสนามจันทร์ แอร์ออร์คิด
อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วัดดอนยายหอม เจษฎา เทคนิค มิวเซียม เมืองเก่ากำแพงแสน พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทย

[/su_table]

[su_row][su_column size=”1/2″][su_button url=”#” style=”3d” background=”#f36060″ color=”#262424″ size=”5″ wide=”yes” center=”yes” radius=”20″ icon_color=”#ffffff” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″ class=”alls”]ร้านอาหารนครปฐม (คลิกดูรายละเอียด)[/su_button][/su_column] [su_column size=”1/2″][su_button url=”#” style=”3d” background=”#f36060″ color=”#262424″ size=”5″ wide=”yes” center=”yes” radius=”20″ icon_color=”#ffffff” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″ class=”alls”]ที่พักนครปฐม (คลิกดูรายละเอียด)[/su_button][/su_column] [/su_row]

Facebook Comments

Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •