วันหยุดแบบนี้ หลายครอบครัวอาจมีแพลนไปเที่ยวทะเล น้ำตก ดับร้อนกัน แต่วันนี้ Thailand Top Vote ขออาสาพาไปทำความรู้จักกับ วัดประจำรัชกาลที่10 วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร (วัดทุ่งสาธิต) เพื่อขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดแห่งนี้

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

เรามาเริ่มทำความรู้จักกับ วัดประจำรัชกาล กันเลยดีกว่า วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ซอย 101/1 สุขุมวิท มีชื่อเดิมว่า “วัดทุ่งสาธิต” ถูกสร้างขึ้นโดย ‘นายวันดี’ ไม่ทราบนามสกุล อดีตคหบดีชาวลาว ซึ่งได้อพยพมายังประเทศไทย เมื่อครั้งสมัยเวียงจันทร์แตก ประมาณ ปี พ.ศ.2399 และหลังจากคหบดีท่านนี้ถึงแก่กรรม วัดนี้จึงร้างเพราะไม่มีใครอุปถัมภ์ ด้านเจ้าอาวาสองค์สุดท้ายก็ได้มรณภาพลง จึงทำให้ไม่มีใครสืบสานต่อ

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2506 “พระโสภณวชิรธรรม (สาธิต ฐานวโร)” หรือที่หลายคนมักเรียกว่า “หลวงพ่อศรีนวล”  ได้เข้ามาบูรณะวัดแห่งนี้ จนวัดเริ่มมีชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาทำบุญมากขึ้น

และวัดนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับในหลวง รัชกาลที่ 10 นั่นก็เป็นเพราะว่า เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2508 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ (พระยศในขณะนั้น) ทรงรับ “วัดทุ่งสาธิต” ไว้ในพระอุปถัมภ์ เป็นอารามหลวง และทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร” จนถูกเรียกใช้มาจนถึงปัจจุบัน

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

โดยชื่อวัด มีความหมาย เมื่อนำมาแยกคำๆ  ดังนี้ วชิร หมายถึง วชิราลงกรณ์ ธรรม หมายถึง คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า สาธิต หมายถึง นามเดิมของพระโสภณวชิรธรรม วรวิหาร หมายถึง พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

หากใครยังไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวชม กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เราแนะนำให้ไปเลยค่ะ เพราะ วัดทุ่งสาธิต มีงานศิลปะที่น่าสนใจหลายอย่างเช่น วิหารหลวงพ่อปู่ดอกบัวขาว  พระอุโบสถและพระเจดีย์จุฬามณีศรีล้านนา ซึ่งจำลองมาจากพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีพระเจดีย์จุฬามณีศรีล้านนา ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 25 องค์ พระธาตุอรหันตสาวก 289 องค์ ที่มีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ทรงระฆังคว่ำ

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

ประชาชนสามารถมาร่วมทำบุญ ทำทาน บริจาคช่วยกระบือ และโค เมื่อถึงเทศกาลสำคัญจะได้รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

วัดทุ่งสาธิต วัดประจำรัชกาล ที่10

ที่ตั้ง : ซอย 101/1 สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 23939124
พิกัด : http://bit.ly/2ZXEbpb