วันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน หลายสถานที่จึงมีการจัดงานวันวิสาขบูชาขึ้น ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 วันนี้ Thailand Top Vote เลยได้รวมสถานที่ที่จัดงานมาฝาก เพื่อนๆ จะได้ไปทำบุญ ของพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันวิสาขบูชา

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพฯ เสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร

เทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 18 พ.ค. 62 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ภายในงานมีพิธีสำคัญมากมาย อาทิ พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวังมาประดิษฐาน ณ ลานคนเมือง ให้ประชาชนสักการะ   ซึ่งจะประดิษฐานอยู่จนถึงวันที่ 18 พ.ค. 62 และจะอัญเชิญกลับไปยังพระบรมหาราชวังดังเดิม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาพิธีเวียนเทียน และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสี่มุมเมือง กิจกรรมการแสดงธรรมะบันเทิง การเสวนาธรรม เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก การอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

วันวิสาขบูชา ณ ลานคนเมือง

วันวิสาขบูชา ณ ลานคนเมือง 2

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

เทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องใน เทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 จะจัดขึ้นที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 14-19 พ.ค.2562 นี้ ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยพิธีเวียนเทียน เวลา 17.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และคฤหัสถ์ การสนทนาธรรม การอภิปรายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา การตักบาตร พระสงฆ์ เวลา 07.30 น. ถวายสังฆทาน การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระธรรมเทศนา

เทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธมณฑล

ภาพจาก amazingthaitour

ที่อยู่ : ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ ถนนสายวัฒนธรรม(ถนนขึ้นสู่วัดฝายหิน) ภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่เช้าพระสงฆ์ และสามเณร พระสงฆ์ สามเณร และผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ปะรำพิธี เวลา 07.00 น.ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระรับศีล กล่าวคำถวายภัตตาหารบิณฑบาต ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา อนุโมทนา พระสงฆ์ 108 รูป เริ่มออกรับบิณฑบาต  ส่วนช่วงค่ำ เวลา 19.00 น. ประชาชนที่มาร่วมงานจะได้ปฏิบัติธรรมและเวียนเทียน ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันวิสาขบูชา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันวิสาขบูชา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1

ที่อยู่ : 155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
Facebook : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University

วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี 2562 ณ มณฑลพิธี ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา

วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 พ.ค.-2 มิ.ย. 2562 ณ มณฑลพิธี ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช ภายในงานมีการให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ จาก 4 ประเทศ ได้แก่ อินเดียศรีลังกา เมียนมาร์ และประเทศไทย ชมนิทรรศการทางพุทธศาสนา “พุทธธรรม แก่นธรรม แก่นแท้”  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาถึงแก่นธรรมโดยแท้จริง

วิสาขบูชา พุทธบารมี

วิสาขบูชา พุทธบารมี 1

วิสาขบูชา พุทธบารมี 2

ที่อยู่: 1242/2 ถนน มิตรภาพ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
Facebook : วิสาขบูชา พุทธบารมี

กิจกรรมตามประทีปวันวิสาขบูชา

วัดท่าขนุน  จัดงานตามประทีปวันวิสาขบูชา ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ภายในงานพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้ตื่นตากับผางประทีปที่ถูกจุดสว่างไสวมากกว่าหมื่นดวง ถวายเป็นพุทธบูชา รอบบริเวณวัด ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

กิจกรรมตามประทีปวันวิสาขบูชา

ที่อยู่ : อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หลวงพี่ธี โทร. 081 159 5979 คุณเล็ก โทร. 089 295 0514

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จัดงานในระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคมนี้ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช และศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และบริเวณพุทธภูมิ ภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’84 (ทุ่งท่าลาด) โดยมีการณรงค์แต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าสีขาวหรือสีนวล และการรณรงค์ปฏิบัติตามหลักศีล 5 การประดับธงชาติและธงธรรมจักร การรณรงค์เข้าวัด-ปฏิบัติธรรม,การประดับโคมประทีป,การประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา การฟังพระธรรมเทศนาไหว้พระสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา  พิธีสมโภช แห่อัญเชิญและพิธีถวายผ้าพระบฎพระราชทาน พิธีทำบุญตักบาตร พิธีบูชาเวียนเทียน และพิธีเดิน-วิ่งสมาธิวิสาขบูชา และอื่นๆ

วิสาขบูชา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิสาขบูชา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช 2

ที่อยู่: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 กรมการศาสนา วัดทั่วประเทศ

วัดทั่วประเทศจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2562 มีการจัดกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา และพิธีเวียนเทียน

วันวิสาขบูชา 2

ขอบคุณ thaifest.tourismthailand.org,วิสาขบูชา พุทธบารมี ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University,amazingthaitour