Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคใต้
จังหวัด ลำดับที่ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
เชียงราย
1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย 99/9 หมู่ 13 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 052-020 999 052-020 900
2 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงราย 184 หมู่ 25 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย 57000 0-5374-6500-14 0-5374-6549
3 เทสโก้ โลตัส สาขาแม่สาย 156 หมู่ 5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 053-646-008-17 053-646-018
4 เทสโก้ โลตัส สาขาแม่จัน 245 หมู่ 4 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 053-660-025-29 053-644-159
5 แม็คโคร สาขาเชียงราย 12 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 0-5370-3688 0-5370-3679
6 แม็คโคร สาขาแม่สาย 740 หมู่ที่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 052 021 701 052 021 721
เชียงใหม่
1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 2 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50100 053-999 199 053-999 122-3
2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว 21 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 0-53 224-999 0-53220-334
3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ 99/3 หมู่ที่ 4 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 0-53999-499 0-53 999-488
4 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงใหม่ (เอ็กซ์ตร้า) 208 หมู่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000 0-5326-2300-15 0-5326-2354
5 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหางดง 433/4-5 หมู่ 7ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50000 0-5344-7711 0-5344-7733
6 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหางดง 2 111 หมู่ 5 ตำบลหางดง อำเภอหางดงเชียงใหม่ 50230 0-5342-7600 0-5342-7603
7 เทสโก้ โลตัส สาขาหางดง 132 หมู่ที่ 1 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 053-807-478-97 053-807-500
8 เทสโก้ โลตัส สาขากาดคำเที่ยง 19 ถ.ตลาดคำเที่ยง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50290 053-872-777-801 053-872-803
10 เทสโก้ โลตัส สาขาฝาง 577 หมู่ 5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 053-382-010-25 053-382-899
11 แม็คโคร สาขาเชียงใหม่ 152 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 0-5311-6200 0-5311-6217
12 แม็คโคร สาขาหางดง 191 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 0-5344-7799 0-5344-7804
13 แม็คโคร สาขาแม่ริม 212 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 0-5329-8212 0-5329-8928
14 แม็คโคร สาขาฝาง 61 หมู่ที่ 3 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 052-003-800 052-003-803
น่าน 1 เทสโก้ โลตัส สาขาน่าน 320 หมู่ 4 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 054-743-131-41 054-743-143
พะเยา
1 เทสโก้ โลตัส สาขาพะเยา 669 หมู่ 3 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-411-555-64 054-411-565
2 แม็คโคร สาขาพะเยา 459/5 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 054-071-501 054-071-511
ลำปาง
1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง 319 ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 054-010 555 054- 010 599
2 เทสโก้ โลตัส สาขาลำปาง 222 ถ.ไฮเวย์ ลำปาง – งาว ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 054-317-922-31 054-317-934
3 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำปาง 65 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง ลำปาง 52100 0-5435-2666-80 0-5421-9027
4 แม็คโคร สาขาลำปาง 110/3 ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 0-5423-0111 0-5423-1767
ลำพูน
1 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำพูน 200 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง ลำพูน 51000 0- 5357-5620-34 0-5357-5646
2 แม็คโคร สาขาลำพูน 204 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 0-5358-1285 0-5358-1333
อุตรดิตถ์ 1 เทสโก้ โลตัส สาขาอุตรดิตถ์ 2 ถ.ศรีชาววัง ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 055-443-049-68 055-443-074
จังหวัด ลำดับที่ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
กรุงเทพมหานคร
1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 02-640-7000
2 ห้างสรรพสินค้าพารากอน สาขาสยามพารากอน 991/1 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระราม เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 02-690-1000
3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม 1027 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 02-793-7777 02-793-7799
4 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาลาดพร้าว 1691 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 02-541-1111 02-541-1307
6 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาสีลม คอมเพล็กซ์ 191 ชั้น B ถึงชั้น 5 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 02-231-3333 02-231-3310
7 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขารามอินทรา 109/9 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 02797 8000
8 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาบางนา 585 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 02-725-5000 02-361-1091
9 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาปิ่นเกล้า 7/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 02-884-8000 02-884-8098
10 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาพระราม 3 79/3 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 02-673-5555 02-673-6109
11 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาพระราม 2 160 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 02811 7000 02872 1415
12 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เซ็นทรัล เอ็มบาสซี 1031 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 02-1197777
13 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ 979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 0-2298-0345-54 0-2298-0331-32
14 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุขุมวิท 259 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 0-2252-5121, 0-2651-1533 0-2651-1560
15 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบางรัก 1522 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 0-2238-0052-61, 0-2267-3781-6 0-2235-2467
16 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาศรีนครินทร์ (ซีคอนสแควร์) 55/1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 0-2721-8990-9 0-2721-9066
17 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขารามอินทรา (แฟชั่นไอส์แลนด์) 591 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 0-2947-5320-62 0-2947-5400
18 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาพระราม 9 (เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9) 9/8-9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 0-2160-3900 – 18 0-2160-3901
19 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบางแค (ซีคอนบางแค) 615 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 02-458-2520-30 02 – 454 – 8350
20 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขารามคำแหง 2 144 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 0-2310-1000
21 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขารามคำแหง 3 49 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 0-2310-1000
22 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาท่าพระ 99 ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระตัดใหม่) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ. 10600 0-2469-1000
23 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ 3522 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 0-2173-1000
24 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค 275 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตภาษีเจริญกรุงเทพฯ 10600 0-2487-1000
25 ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-269-1000
26 ห้างสรรพสินค้าเอ็มควอเทียร์ 689,693,695 ถนนสุขุมวิท 8 ซอยสุขุมวิท 35 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-269-1001
27 เทสโก้ โลตัส สาขาปิ่นเกล้า 3 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 02-884-6027 02-884-6293
28 เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 1 831 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 02-612-3960-79 02-612-5360
29 เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 2 88/2528 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.10150 02-892-8130-69 02-892-8261
30 เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 3 172 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานาวา กทม.10120 02-681-0920-44 02-681-0946
31 เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 4 3300 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110 02-672-8585-90 02-671-4936
32 เทสโก้ โลตัส สาขาบางแค 266 ถ. เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 02-804-4800-35 02-804-4836
33 เทสโก้ โลตัส สาขาบางกะปิ 3109 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 02-730-4444-68 02-730-4470
34 เทสโก้ โลตัส สาขาบางปะกอก 538/2 หมู่ที่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฏบูรณะ กรุงเทพฯ 10140 02-872-1500-24 02-872-1527
35 เทสโก้ โลตัส สาขาประชาชื่น 829 ถนนประชาราษฏร์ 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 02-910-6000-24 02-910-6026
36 เทสโก้ โลตัส สาขามีนบุรี 73 ม.18 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 02-918-9003 02-918-8368
37 เทสโก้ โลตัส สาขาฟอร์จูน ทาวน์ 7/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320 02-642-0500-24 02-642-0531
38 เทสโก้ โลตัส สาขาลาดพร้าว 1190 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 02-930-9444-82 02-930-9484
39 เทสโก้ โลตัส สาขาหลักสี่ 599 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 02-955-7500-24 02-955-7526
40 เทสโก้ โลตัส สาขาซีคอนสแควร์ (ศรีนครินทร์ 2) 55/2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260 02-721-9088-99 02-721-9119
41 เทสโก้ โลตัส สาขาสุขาภิบาล 1 629 หมู่ที่ 10 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10230 02-947-7720-68 02-947-7595
42 เทสโก้ โลตัส สาขาสุขาภิบาล 3 101,101/1 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 02-9165500 02-9165700
43 เทสโก้ โลตัส สาขารามอินทรา (เอ็กซ์ตร้า) 59 หมู่8 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าว กทม.10260 02-935-9800-24 02-935-9826
44 เทสโก้ โลตัส สาขาวังหิน 555,557 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 02-942-3841-66 02-942-3763
45 เทสโก้ โลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ 300 ม.1 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 02-990-7555-79 02-990-7501
46 เทสโก้ โลตัส สาขาหนองจอก 46 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530 02-988-3383-4 02-988-3384
47 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาแจ้งวัฒนะ 96 หมู่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 0-2573-5800 0-2573-5833
48 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาดอนเมือง 1 ซอยพหลโยธิน 50 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 0-2973-7222-36 0-2973-7245
49 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาดาวคะนอง 1050 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ10600 0-2876-2777 0-2876-2798
50 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางนา 111 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 0-2744-3260-73 0-2744-3279
51 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางบอน 371 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 0-2898-0991-8 0-2898-1919
52 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางปะกอก 278 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 0-2872-2000 0-2872-2333
53 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพระราม 2 127 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 0-2895-7600 0-2895-7675
54 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพระราม 2 สาขา 2 282/2 ถ.พระรามที่2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 0-2451-3222 0-2451-3223
55 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเพชรเกษม 1759 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 0-2421-2999 0-2421-4888
56 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ 593 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 0-2947-6444-58 0-2947-6463
57 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาร่มเกล้า 42, 44 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 0-2918-2000 0-2918-2190
58 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ 97/11 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 0-2250-4888 0-2250-4858
59 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราษฎร์บูรณะ (จัมโบ้) 19 หมู่ 9 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 0-2873-1200 0-2873-1232
60 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลาดพร้าว 2539 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 02-934-9890-94 0-2934-9899
61 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาวงศ์สว่าง 888 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 0-2587-2055-64 0-2587-2277
62 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสะพานควาย 618/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 0-2616-7555 0-2616-7915
63 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุขาภิบาล 3 103 ถ.รามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 0-2976-9363 0-2976-9363
64 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุวินทวงศ์ 123 หมู่ 16 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 0-2906-4814-21 0-2906-4822
65 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหนองจอก 34 หมู่ 1 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 0-2985-7800 0-2985-7809
66 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหัวหมาก 177 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 0-2718-6000 0-2718-7417
67 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอิสรภาพ 2 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 0-2890-3000 0-2472-7111
68 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเอกมัย 78 ซอยสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 0-2714-8222 0-2714-8220
69 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากัลปพฤกษ์ 25 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 02-4172710 02-4172854
70 แม็คโคร สาขาลาดพร้าว 3498 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0-2375-2781-8 0-2395-9162
71 แม็คโคร สาขาบางบอน 210 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 1015 0-2416-8078 0-2416-5974
72 แม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ 521, 521/27 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 0-2864-5714 0-2864-5713
73 แม็คโคร สาขาสาทร 1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 0-2676-0676 0-2676-1676
74 แม็คโคร สาขาสามเสน 935/11 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 0-2241-8400 0-2241-8409
75 แม็คโคร สาขารามอินทรา 904 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 0-2540-7171 0-2540-7756
76 แม็คโคร สาขากัลปพฤกษ์ 16/6 หมู่ที่ 8 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150 02-001-2080 02-001-2090
77 แม็คโคร สาขาศรีนครินทร์ 2 20 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 02-006-0300 02-006-0299
78 แม็คโคร สาขาทาวน์อินทาวน์ 456/3-6 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 02-006-3020
กำแพงเพชร
1 บิ๊กซี สาขากำแพงเพชร 613/1 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมือง กำแพงเพชร 62000 0-5585-3888 0-5585-3912
2 เทสโก้ โลตัส สาขาขาณุวรลักษบุรี 435 ม.5 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140 055-726473-82 055-726310
3 แม็คโคร สาขากำแพงเพชร 889 ถนนราชดำเนิน 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 0-5571-7777 0-5571-7912
ชัยนาท 1 เทสโก้ โลตัส สาขาชัยนาท 364/25 ถ.ทางหลวง 340 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 056-426-806-15 056-426-816
นครนายก
1 เทสโก้ โลตัส สาขานครนายก 307 หมู่ที่ 10 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 0-3732-3810 0-3732-3191
2 แม็คโคร สาขานครนายก 176 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 037-631-280 037-631-282
นครปฐม
1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา 99/19, 99/20 หมู่2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73170 034 100 888
2 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครปฐม 754 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง นครปฐม 73000 0-3421-3070-84 0-3421-3085
3 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอ้อมใหญ่ 17/17 หมู่ 8 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน นครปฐม 73160 0-2420-0666 0-2420-2546
4 เทสโก้ โลตัส สาขานครปฐม 1048 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 034-213-700-19 034-213-726
5 เทสโก้ โลตัส สาขานครชัยศรี 68/2 ม.2 ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 034-231-159-78 034-231-180
6 เทสโก้ โลตัส สาขาสามพราน 20/10 ม.1ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 034-223-336-45 034-223-362
7 เทสโก้ โลตัส สาขาศาลายา 99/14 หมู่ที่1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 034-100-230-50 034-100-252
8 เทสโก้ โลตัส สาขากำแพงแสน 9/2 หมู่ 7 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 034-281-022-31 034-281029
9 แม็คโคร สาขานครปฐม 86 หมู่ที่ 13 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 0-3420-0711 0-3420-0729
10 แม็คโคร สาขาศาลายา 87/18 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 034-108-734 034-108-735
นครสวรรค์
1 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครสวรรค์ 320/10 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง นครสวรรค์ 60000 0-5633-2000-14 0-5633-2023
2 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครสวรรค์ 2 610/9 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง นครสวรรค์ 60000 0-5637-0700 0-5637-0724
3 เทสโก้ โลตัส สาขานครสวรรค์ 162/10 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 0-5631-3902 0-5631-3905
5 แม็คโคร สาขานครสวรรค์ 67/15 หมู่ที่ 6 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 0-5632-5200 0-5632-5210
นนทบุรี
1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ 99/9 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 02 101 0000 02 101 1343
2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต 199, 199/1, 199/2 หมู่6, ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี 11010 02-0219999
3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน 30/39-50 ถ.งามวงศ์วาน อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000 02-555-1111
4 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 562 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 02-526-9774 02-525-4466
5 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขา สาขาศรีสมาน 99 หมู่ที่ 1 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 0-2501-5710-9 0-2501-5722
6 เทสโก้ โลตัส สาขารัตนาธิเบศร์ 37/112 ม.8 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 02-950-8670-94 02-950-8696
7 เทสโก้ โลตัส สาขาบางใหญ่ 90 ม.5 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-832-5000-19 02-832-5021
8 เทสโก้ โลตัส สาขานครอินทร์ 444 ม.4 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-8605100-46
9 เทสโก้ โลตัส สาขาบางบัวทอง 222-240 ม.3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 0-2920-5325-26 0-2920-5370
10 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารัตนาธิเบศร์ 6 หมู่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140 0-2921-2800 0-2921-2646-9
11 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารัตนาธิเบศร์ 2 68/777 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 0-2950-4888 0-2950-4822
13 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาแจ้งวัฒนะ 2 (เอ็กซ์ตร้า) 96 หมู่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 0-2573-5800  0-2573-5833
15 แม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ 34/54 หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 0-2982-8061-70 0-2574-6045
16 แม็คโคร สาขานครอินทร์ 60 หมู่ที่ 1 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000 02-002-1828 02-002-1829
ปทุมธานี
1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 94 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 02958-6000 02958-6007
2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 94 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 0-2958-0800-59 0-2958-0899
3 เทสโก้ โลตัส สาขาปทุมธานี 21/49 ถ.ปทุม-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 02-978-1834-49 02-978-1674
4 เทสโก้ โลตัส สาขารังสิต 801 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 10130 02-958-3700-24 02-958-3726
5 เทสโก้ โลตัส สาขารังสิต-นครนายก 90 หมู่ที 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 02-549-7225-45 02-549-7247
6 เทสโก้ โลตัส สาขารังสิต-คลอง 7 41/2 ม.2 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 02-957-2000 02-957-2776
7 เทสโก้ โลตัส สาขาลำลูกกา-คลอง 2 20/68 หมู่ที่ 18 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 02-995-8706-21 02-995-8852
8 เทสโก้ โลตัส สาขาบ้านฟ้าปิยรมย์ 75 หมู่ที่ 5 ต.บึงคำพร้อม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 02-998-8100-19 02-532-6984
9 เทสโก้ โลตัส สาขานวนคร (เอ็กซ์ตร้า) 98/103 หมู่ 13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 02-909-7216-7 02-909-7111
11 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 94 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130 0-2958-0100-10 0-2958-0198
12 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารังสิต 2 70/1 หมู่ 15 ถนนพหลโยธิน แขวงคูคต เขตลำลูกกา ปทุมธานี 12130 0-2995-0912-9 0-2995-0911
13 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารังสิตคลองหก 158/17 หมู่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110 0-2577-6200 0-2577-4998
16 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำลูกกา 10 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150 0-2152-7350-63, 0-2152-7373 0-2152-7376
17 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำลูกกา 2 3/83 หมู่ 7 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150 0-2997-3100 0-2997-3110
18 แม็คโคร สาขารังสิต 189 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 0-2992-1011 0-2992-2213
19 แม็คโคร สาขาคลองหลวง 39 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 0-2529-3636 0-2529-3949
พระนครศรีอยุธยา
1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาอยุธยาซิตี้พาร์ค 126 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 035-229-888 035-229-878
2 บิ๊กซี สาขาพระนครศรีอยุธยา 80 หมู่ 2 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 0-3574-7001 0-3574-7011
3 เทสโก้ โลตัส สาขาอยุธยาซิตี้พาร์ค 126/1 ม.3 ถ.สายเอเซีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 13000 035-229-090-119 035-229-122
4 เทสโก้ โลตัส สาขาบางปะอิน 88 ม.9 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 035-950-235-54 035-950-256
5 เทสโก้ โลตัส สาขาเสนา 49 ม.1 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 10310 035-717-173 035-717-173
7 แม็คโคร สาขาพระนครศรีอยุธยา 222 หมู่ที่ 2 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 0-3570-6406 0-3570-6404
พิษณุโลก
1 ห้างสรรพสินค้าซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก 9/99 หมู่5 ตำบลพลายชุมพล อำเภเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 055000 999 055000 990
2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาพิษณุโลก 9/98 หมู่ที่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 055 – 322 – 499 055 – 322 – 476
3 เทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก 909 หมู่ที่ 10 ถ.พิษณุโลก – หล่มสัก ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-221-061-85 055-221-045
5 บิ๊กซี สาขาพิษณุโลก 939 ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000 0-5522-1200-14 0-5522-1220
6 แม็คโคร สาขาพิษณุโลก 1199 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 0-5521-8765 0-5521-8764
7 แม็คโคร สาขาพิษณุโลก 2 410/4 ม.7 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 055-008-919 055-008-929
เพชรบูรณ์
1 เทสโก้ โลตัส สาขาเพชรบูรณ์ 929 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมือง จเพชรบูรณ์ 67000 056-744-444-63 056-744-465
3 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเพชรบูรณ์ 939 หมู่ 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง เพชรบูรณ์ 67000 0-5674-4411 0-5674-4433
4 แม็คโคร สาขาเพชรบูรณ์ 300 หมูที่ 10 ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 670000 0-5671-9219 0-5671-9229
ลพบุรี
1 เทสโก้ โลตัส สาขาลพบุรี 111 ถนนพหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 036-614-769-83 036-615-799
2 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลพบุรี 2 หมู่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง ลพบุรี 15000 0-3661-5815-29 0-3661-5811
3 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลพบุรี 2 319 หมู่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง ลพบุรี 15000 0-3678-0777 0-3678-0770
4 แม็คโคร สาขาลพบุรี 227 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 0-3678-4884 0-3678-4908
สมุทรปราการ
1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเมกาบางนา 39 หมู่ที่ 6 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 02 – 105 – 1333 – 54 02 – 105 – 1356
2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสมุทรปราการ 789 หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 02-174-2911-21 02-174-2900
3 เทสโก้ โลตัส สาขาสุวรรณภูมิ (บางพลี) 99/27 ม.1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 02-715-0340-59 02-715-0361
4 เทสโก้ โลตัส สาขาบางนา-ตราด (เอ็กซ์ตร้า) 14/9 หมู่ที่ 13 ถ.บางนา – ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 02-739-9000 02-739-9035
5 เทสโก้ โลตัส สาขาซิตี้พาร์คบางพลี 249 หมู่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540 02-706-1300-14,22 02-706-1494
6 เทสโก้ โลตัส สาขาบางปู 2502 หมู่ 3 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 02-710-9504-50 02-710-9528
7 เทสโก้ โลตัส สาขาศรีนครินทร์ 9 หมู่ 6 ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 02-759-8400-14 02-759-9121
8 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสมุทรปราการ 498/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270 0-2388-2444-58 0-2388-2461
9 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางพลี 89 หมู่ 9 ถนนเทพารักษ์ กม.13 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 0-2750-7600 0-2750-6630
10 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเมกะ บางนา (เอ็กซ์ตร้า) 111 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 0-2744-3260-73 0-2744-3279
11 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสำโรง 1 999 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270 0-2756-9888 0-2756-9229
12 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีนครินทร์ 425 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270 02-758-8263-70 02-758-8262
14 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุขสวัสดิ์ 94 หมู่ 18 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130 0-2464-4224-36 0-2464-4240
15 แม็คโคร สาขาศรีนครินทร์ 422 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 0-2383-4104 0-2383-4441
16 แม็คโคร สาขาบางพลี 79 หมู่ 1 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 02-316-4200 02-316-4222
สมุทรสงคราม
1 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสมุทรสงคราม 2/19 หมู่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง สมุทรสงคราม 75000 0-3477-0751 0-3477-0775
2 เทสโก้ โลตัส สาขาสมุทรสงคราม 99 ม.2 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 034-724-112-21 034-724-122
สมุทรสาคร
1 เทสโก้ โลตัส สาขามหาชัย 119 หมู่7 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034-827-111-22 034-827-123
2 เทสโก้ โลตัส สาขากระทุ่มแบน 329 M.1 T.Klongmadua A.Kratumban Samutsakorn,Thailand 74110 034-846670-1 034-846696
4 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามหาชัย 79 หมู่ 8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000 0-3444-2800-15 0-3487-0891
5 แม็คโคร สาขาสมุทรสาคร 99/555 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 034-118-634 034-118-635
6 พอร์โต ชิโน พระราม 2 99/120 หมู่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 1793#4 034-119-191
สุโขทัย
1 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย 68 หมู่ 2 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง สุโขทัย 64000 0-5563-6111 0-5563-6110
2 แม็คโคร สาขาสุโขทัย 236 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 055-013-130 055-013-131
สุพรรณบุรี
1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี 449 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 035 – 454 – 333 – 54 035 – 454 – 355
2 เทสโก้ โลตัส สาขาสุพรรณบุรี (เอ็กซ์ตร้า) 293 ม.5 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 035-525-001-21 035-525-070
3 เทสโก้ โลตัส สาขาสามชุก 820 หมู่ 2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 035-504-801-10 035-504-811
4 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุพรรณบุรี 140/20 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี 72000  0-3549-4966 0-3549-4990
5 แม็คโคร สาขาสุพรรณบุรี 290/2 หมู่ที่ 4 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 0-3554-7250 0-3554-7271
สระบุรี
1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสระบุรี 99 หมุ่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระุบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 036 – 351311-19 036-351306
2 เทสโก้ โลตัส สาขาสระบุรี 91/3 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 036-315-831-50 035-315-871
3 แม็คโคร สาขาสระบุรี 66/3 หมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 0-3673-1100 0-3673-1111
อ่างทอง 1 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอ่างทอง 24 ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ตำบลโพสะ อำเภอเมือง อ่างทอง 14000 0-3585-1312 0-3585-1336
จังหวัด ลำดับที่ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
กาฬสินธุ์
1 เทสโก้ โลตัส สาขากาฬสินธุ์ 99/11 ถ.บายพาสสงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 043-820975-8 043-821759
2 บิ๊กซี สาขากาฬสินธุ์ 101/2-3 ถนนถีนานนท์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ 46000 0-4381-0428 0-4381-0452
ขอนแก่น
1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น 99, 99/1 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 043-001 000-14 043-001 209
2 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น 290/1 หมู่ 17 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000 0-4332-5500-14 0-4332-5494
3 เทสโก้ โลตัส สาขาขอนแก่น 356 ม.3 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043-325-325-40 043-324-855
4 แม็คโคร สาขาขอนแก่น 195 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 0-4332-5050 0-4332-5065
5 แม็คโคร สาขาชุมแพ 201 หมูที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130 043-313-961 043-313-959
6 ห้างสรรพสินค้าแฟรี่ พลาซ่า 69/9 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000 043 321 971-4
ชัยภูมิ
1 เทสโก้ โลตัส สาขาชัยภูมิ 171 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 044-838-222-41 044-838-217
2 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาชัยภูมิ 99 หมู่ 1ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ 36000 0-4405-1300 0-4405-1322
3 แม็คโคร สาขาชัยภูมิ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 0-4481-8288 0-4481-8292
นครพนม
1 เทสโก้ โลตัส สาขานครพนม 335/2 ถนนนิตโย ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 042-523-300-9 042-523-310
2 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครพนม 9/2 ซอยร่วมมิตร ถนนนิตโย ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง นครพนม 48000 0-4253-2700-14 0-4253-2723
3 แม็คโคร สาขานครพนม 405 ถนนนิตโย ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 042-531-663 042-531-661
นครราชศรีมา
1 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขานครราชสีมา 1242/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 044-231-000
2 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครราชสีมา 118 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000 0-4429-5050 0-4429-5030
3 เทสโก้ โลตัส สาขานครราชสีมา 719/5 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 044-263-700-24 044-263-726
4 เทสโก้ โลตัส สาขานครราชสีมา 2 223 หมู่ 1 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครรชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 044-289378 044-266143
5 แม็คโคร สาขานครราชสีมา 523 ถนนมิตรภาพ – หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 0-4423-0477 0-4423-0471
บึงกาฬ
1 เทสโก้ โลตัส สาขาบึงกาฬ 461 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 042-403316-23 042-403335
2 แม็คโคร สาขาบึงกาฬ 680 หมู่ 7 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 3800 042-492-600 042-492-601
มหาสารคาม
1 เทสโก้ โลตัส สาขามหาสารคาม 76/2 ถ. นครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง มหาสารคาม 44000 042-631-506-15 042-631-516
2 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามหาสารคาม 238/1-3 หมู่ 11 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง มหาสารคาม 44000 0-4399-5555 0-4399-5570
3 แม็คโคร สาขามหาสารคาม 253 หมู่ที่ 8 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 043-022-520 043-022-530
มุกดาหาร
1 เทสโก้ โลตัส สาขามุกดาหาร 35 ถนนชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 042 631 506
2 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามุกดาหาร 77/11 ถนนชยางกูร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง มุกดาหาร 49000 0-4266-1876 0-4266-1900
3 แม็คโคร สาขามุกดาหาร 4/9 ถนนชยางกูร ก. ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 042-661-199 042-661-198
4 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขามุกดาหาร 99/11 ถ.ชยางกูร ข ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 042-672-311-18 042-672-388
ยโสธร
1 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขายโสธร 323 หมู่ 2 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง ยโสธร 35000 0-4572-4999 0-4572-4900
2 แม็คโคร สาขายโสธร 324 หมู่ที่ 2 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 045-971-190 045-971-180
ร้อยเอ็ด
1 เทสโก้ โลตัส สาขาร้อยเอ็ด 68 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 043-525-700-19 043-525-725
2 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาร้อยเอ็ด 320 หมู่ 10 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด 45000 0-4362-4700 0-4362-4724
3 แม็คโคร สาขาร้อยเอ็ด 32/1 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 0-4352-5680 0-4352-5692
4 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาร้อยเอ็ด 137 หมู่ที่3 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 043 540 811-24 043 540 888
เลย
1 เทสโก้ โลตัส สาขาเลย 99 ม.8 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 042-832188-9 042-833-011
2 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเลย 114 หมู่ 9 ตำบลนาอาน อำเภอเมือง เลย 42000 0-4284-5706 0-4284- 5730
3 แม็คโคร สาขาเลย 118 หมู่ที่ 11 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 0-4284-4655 0-4284-4666
สกลนคร
1 เทสโก้ โลตัส สาขาสกลนคร 243 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 042-731-300-9 042-731-296
2 เทสโก้ โลตัส สาขาสว่างแดนดิน 501 ม.2 ถนนนิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 042-737-704-14 042-737-725
3 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสกลนคร 1594/16 ถนนรอบเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร 47000 0-4273-1328-42 0-4273-1354
4 แม็คโคร สาขาสกลนคร 459 หมู่ที่ 3 ถนนบ้านกกส้มโฮง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 0-4273-1078 0-4273-1077
5 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสกลนคร 88/8 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 042 – 971 – 811- 21 042 – 971 – 801
สุรินทร์
1 เทสโก้ โลตัส สาขาสุรินทร์ 19 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 044-531-970-79 044-531-980
2 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุรินทร์ 8 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง สุรินทร์ 32000 0-4453-5055 0-4453-5069
3 แม็คโคร สาขาสุรินทร์ 4/3 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 0-4453-1759 0-4453-1777
4 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุรินทร์ 338 หมุ่ที่ 16 ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 044 – 042811 -19 044 – 042808
ศรีสะเกษ
1 เทสโก้ โลตัส สาขาศรีสะเกษ 95 ม.6 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 045-960-100-19 045-960-121
2 เทสโก้ โลตัส สาขากันทรลักษ์ 229 หมู่ 3 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 045-628-025-34  045-628-035
3 เทสโก้ โลตัส สาขาขุขันธ์ 84 หมู่ที่7 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 045-630-535-38 045-630-568
4 เทสโก้ โลตัส สาขาอุทุมพรพิสัย 95 ม. 2 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 034-846670-1 034-846696
5 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีสะเกษ 29/49 หมู่ 11 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000 0-4563-4422 0-4563-4469
6 แม็คโคร สาขาศรีสะเกษ 112 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 0-4561-3838 0-4561-7648
หนองคาย
1 เทสโก้ โลตัส สาขาหนองคาย (อัศวรรณ คอมเพล๊กซ์) 304 ม.10 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 042-465-828 042-465-819-26
2 เทสโก้ โลตัส สาขาท่าบ่อ 899 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 042-401-578 042-401-588
3 แม็คโคร สาขาหนองคาย 232 หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 0-4299-0818 0-4299-0553
หนองบัวลำภู 1 เทสโก้ โลตัส สาขาหนองบัวลำภู 36 หมู่ที่ 2 ตำบลลำภู อำเภอเมือง หนองบัวลำภู 042-360039-40 042-360-161
อุดรธานี
1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี 277/1-3 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 042-110 5555 042-244 639
2 เทสโก้ โลตัส สาขาอุดรธานี (เอ็กซ์ตร้า) 499/117 หมู่ที่ 7ซ.บ้านโนนพิบูลย์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-326-550-70 042-326-494
3 เทสโก้ โลตัส สาขานาดี 118 หมู่ 2 ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-201100 042-201229
4 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอุดรธานี 415 หมู่ 3 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง อุดรธานี 41000 0-4232-3600-14 0-4232-3618
5 แม็คโคร สาขาอุดรธานี 207/3 หมู่ที่ 14 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 0-4232-2922 0-4232-2944
อุบลราชธานี
1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี 311 หมู่ 7 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 045 950 699
2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อุบลราชธานี 221 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 045-241-887, 242-866 045-241-268
3 เทสโก้ โลตัส สาขาอุบลราชธานี (เอ็กซ์ตร้า) 492 ถ.ชยางกูร ต.ในเมิอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 045-284-320-44 045-284-346
4 เทสโก้ โลตัส สาขาวารินชำราบ 55 หมู่ที่ 20 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 045-267820-25 045-267941
5 เทสโก้ โลตัส สาขาเดชอุดม 429 ม.19 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 045-289-189-99 045-282-484
6 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอุบลราชธานี 92 ซอยธรรมวิถี 4 ถนนธรรมวิถี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000 0-4528-4500-14 0-4528-4516
7 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาวารินชำราบ 322 หมู่ 8 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 0-4585-4022 0-4585-4036
8 แม็คโคร สาขาอุบลราชธานี 333 หมู่ที่ 15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 0-4528-1670 0-4528-1688
อำนาจเจริญ 1 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอำนาจเจริญ 477 หมู่ 7 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง อำนาจเจริญ 37000 0-4527-0062 0-4527-0119
จังหวัด ลำดับที่ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
จันทบุรี
1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาจันทบุรี 22/107 หมู่ที่ 7 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 039340-348-57 039 340-381
2 เทสโก้ โลตัส สาขาจันทบุรี 25/4 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-351-380-97 039-351-419
3 บิ๊กซี สาขาจันทบุรี 1012 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จันทบุรี 22000 0-3943-6400 0-3943-6424
4 แม็คโคร สาขาจันทบุรี 21/11 หมู่ที่ 11 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 0-3935-5240 0-3935-5257
ฉะเชิงเทรา
1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาฉะเชิงเทรา 910 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 038 564-311-21 038 564 333
2 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาฉะเชิงเทรา 9/1 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000 0-3853-6086-100 0-3853-6074 , 0-3853-6076
3 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาฉะเชิงเทรา 2 28/73 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000 0-3851-8666 0-3881-0100
4 เทสโก้ โลตัสสาขาบางปะกง 90 หมู่ที่ 14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 0-3884-0082-3 0-3884-0044
5 แม็คโคร สาขาฉะเชิงเทรา 21/4 หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 0-3851-1518 0-3851-5174
ชลบุรี
1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 333/ 99 ม. 9 ต.หนองปรือ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20260 33003999
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา 78/54 หมู่ 9 ถนนพัทยา2 จังหวัดชลบุรี 20260 033-033 888
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชลบุรี 55/88 – 89 , 55/91 หมู่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 033003 333 033-641 886
2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี 55/90 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 033-003444-53
3 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา 90/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 038771-001-10 038-770-999
5 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาชลบุรี 2 15/17 หมู่ 3 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง ชลบุรี 20000 0-3878-5000 0-3838-7839
6 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพัทยาใต้ 565/41 หมู่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 0-3837-4800-14 0-3837-4816
7 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพัทยาสาย 2 78/12 หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20260 0-3836-1361 0-3836-1432
8 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบ้านบึง 181 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง ชลบุรี 20170 0-3848-6556 0-3848-6580
9 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี 55/92 หมู่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง ชลบุรี 20000 0-3805-3570 0-3805-3579
11 เทสโก้ โลตัส สาขาพัทยาเหนือ 221/19 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038-370-910-43 038-370-945
12 เทสโก้ โลตัส สาขาพัทยาใต้ 408/2 หมู่ 12 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038-300-800-21 038-300-024
13 เทสโก้ โลตัส สาขาชลบุรี 62 หมู่1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 038-784-820-44 038-784-846
14 เทสโก้ โลตัส สาขาบ่อวิน 117/46 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 038-117001-40 038-117022
15 เทสโก้ โลตัส สาขาแหลมฉบัง 4/222,4/309 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 038-753-025 038-753-045
16 เทสโก้ โลตัส สาขาสาขาสัตหีบ 179 หมู่ 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 038-739-468-77 038-739-497
เทสโก้ โลตัส สาขาอมตะนคร (พลัสมอลล์) 700/75 หมู่5 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 038-457-305-44 038-457-326
17 เทสโก้ โลตัส สาขาบ้านบึง 64 ถ.บ้านบึง-บ้านค่าย ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 038-752-026-37
18 แม็คโคร สาขาชลบุรี 55/3 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 0-3827-9201 0-3827-9200
19 แม็คโคร สาขาพัทยา 22/24 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 038-053400-11
20 แม็คโคร สาขาพัทยาเหนือ 555/1 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 033-008-938 033-008-939
ปราจีนบุรี
1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาปราจีนบุรี 72 หมู่ที่ 3 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000 037-454-811-24 037-454-888
2 เทสโก้ โลตัส สาขาปราจีนบุรี 15/1 ม.4 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 037-200282 037-200421
3 เทสโก้ โลตัส สาขาศรีมหาโพธิ 228 หมู่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 037-414-738-47 037-414-759
4 เทสโก้ โลตัส สาขากบินทร์บุรี 899 หมู่ 8 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 037-283-400-19 0-3805-3427
5 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาปราจีนบุรี 630/1 ถนนราษฏรดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ปราจีนบุรี 25000 0-3721-7500-14 0-3721-7526
ระยอง
1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง 99/2 ถนนบางนา-ตราด ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 038942-900-7 038942-881
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาระยอง 99,99/1 ถนน บางนา-ตราด ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000 033-013333 033-013300
2 เทสโก้ โลตัส สาขาระยอง 3 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 038-800-555-79 038-800-581
3 เทสโก้ โลตัส สาขาบ้านฉาง 66 ม.3 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 038-881-000-1 038-881-113
4 เทสโก้ โลตัส สาขาแกลง 78/2 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 0-3888-4584 0-3888-4625
5 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาระยอง 15/11 ถนนบางนา-ตราด ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง ระยอง 21000 0-3887-5400-14 0-3887-5355
6 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสาขาแหลมทอง 554 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง ระยอง 21000 0-3880-7310 0-3880-7637
7 แม็คโคร สาขาระยอง 8/2 หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 0-3887-5290 0-3887-5301
8 แม็คโคร สาขาบ้านเพ 301 หมู่ที่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง 21160 033-681-701 033-681-727
สระแก้ว
1 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสระแก้ว 352 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง สระแก้ว 27000 0-3722-0900 0-3722-0911
2 เทสโก้ โลตัส สาขาอรัญประเทศ 559 ม.1 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 037-541625-43 037-541-645
3 แม็คโคร สาขาสระแก้ว 1000 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 72000 0-3722-0801-15 0-3722-0822
จังหวัด ลำดับที่ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
กาญจนบุรี
1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขากาญจนบุรี 110 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 034- 603-211-21 034603-201
2 เทสโก้ โลตัส สาขากาญจนบุรี 355/3 ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 034-623-822-46 034-623-848
3 บิ๊กซี สาขากาญจนบุรี 786/8 ถนนแสงชูโตเหนือ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง กาญจนบุรี 71000 0-3460-2800-14 0-3460-2824
4 แม็คโคร สาขากาญจนบุรี 102 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 0-3469-9609 0-3469-9629
ตาก
1 เทสโก้ โลตัส สาขาตาก 18 ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง อ.เมือง ตาก 63000 055-541-237 055-541-284
2 เทสโก้ โลตัส สาขาแม่สอด (เอ็กซ์ตร้า) 36/8 ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 0-555-4200-4 – 05 0-5554-2024
3 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตาก 18/3 ถนนพหลโยธิน ตำบลระแหง อำเภอเมือง ตาก 63000 0-5589-2300 0-5586-2324
4 แม็คโคร สาขาแม่สอด 98/1 ถนนสายเอเชีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 055-032-155 055-032-156
ประจวบคีรีขันธ์
1 เทสโก้ โลตัส (สาขาประจวบ) 51/12 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 032-652-202-41 032-652-202
2 เทสโก้ โลตัส (สาขาปราณบุรี) 706 หมู่ 7 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 032-542-640-59 032-542-270
3 เทสโก้ โลตัส (สาขาหัวหิน) 234/1 ถ.เพชรเกษม ต. หัวหิน อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 032-526-071-99 032-526-093
4 แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาหัวหิน 58/164 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 0-3252-2255 0-3252-2235
เพชรบุรี
1 บิ๊กซี สาขาเพชรบุรี 130 หมู่ 1 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง เพชรบุรี 76000 0-3245-4555-69 0-3245-4599
2 เทสโก้ โลตัส (สาขาท่ายาง ทาวน์) 777 หมู่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130 032-438184-203 032-438205
3 แม็คโคร สาขาเพชรบุรี 103 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 0-3277-1616 0-3277-1612
ราชบุรี
1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาราชบุรี 265 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 032310-831 032310-866
2 เทสโก้ โลตัส (สาขาบ้านโป่ง) 110 หมู่ที่ 5 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 032-368-472-494 032-368-501
3 เทสโก้ โลตัส (สาขาราชบุรี) 8/4 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 032-350-320-39 032-351-341
จังหวัด ลำดับที่ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
ชุมพร
1 เทสโก้ โลตัส สาขาชุมพร 176 ม.3 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 077-576909 077-576909
2 เทสโก้ โลตัส สาขาหลังสวน 92 หมู่ 4 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 077-561-221-8 077-561-228
3 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาชุมพร 195 หมู่ 3 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง ชุมพร 86000 0-7765-8800 0-7765-8790
4 แม็คโคร สาขาชุมพร 199 หมู่ที่ 5 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 0-7765-8700 0-7765-8706
ตรัง
1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาตรัง 138 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 075-820-222-40 075-820-211
2 เทสโก้ โลตัส สาขาตรัง 120/6 หมู่ 2 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 075-224-222 075-224-993
3 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตรัง 102/2 ถนนรัษฎา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง ตรัง 92000 0-7558-1872 0-7558-1896
4 แม็คโคร สาขาตรัง 89 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 0-7522-8050 0-7522-8061
นครศรีธรรมราช
1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขานครศรีธรรมราช 89/201 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 075-318-012-20 075-318-010
2 เทสโก้ โลตัส สาขานครศรีธรรมราช 15 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช 80000 075-324-565-89 075-324-590
3 เทสโก้ โลตัส สาขาทุ่งสง 144 ม.2 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 075-328-755 075-328-755
4 เทสโก้ โลตัส สาขาท่าศาลา 158/80 ม.3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นคศรีธรรมราช 80160 075-330-321-5 075-330-423
7 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสหไทยพลาซ่า นครศรีธรรมราช 1392 ถนนศรีปราชญ์ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 80000 0-7534-0999 0-7534-6111
8 แม็คโคร สาขานครศรีธรรมราช 93/7 หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 0-7531-6680 0-7531-6698
9 แม็คโคร สาขาทุ่งสง 638 หมู่ที่ 1 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 075-830-710
ปัตตานี 1 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาปัตตานี 301 หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง ปัตตานี 94000 0-7335-0000-9 0-7335-0369
พัทลุง
1 เทสโก้ โลตัส สาขาพัทลุง 155 หมู่ที่ 2 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 074-820-100-57 074-820-159
2 แม็คโคร สาขาพัทลุง 207 หมู่ 9 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง 93000 074-821-100 074-821-101
ภูเก็ต
1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาภูเก็ต 74-75 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 076-291-000 076-249-999
3 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาภูเก็ต 36 ถนนติลกอุทิศ 1 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 076-256-500-12 076-223-304
4 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาจังซีลอน 177 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 07660-0888-97 07660-0886
5 เทสโก้ โลตัส สาขาภูเก็ต (เอ็กซ์ตร้า) 104 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-254-888-913 076-254-914
6 เทสโก้ โลตัส สาขาถลาง 303 ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 076-275180-99 076-275209
8 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต 72 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000 0-7624-9444-58 0-7624-9460
9 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาภูเก็ต 2 (เอ็กซ์ตร้า) 129/19 หมู่ 1 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320 0-7796-0711-32 0-7796-0733
10 แม็คโคร สาขาภูเก็ต 77 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 0-7624-9791 0-7624-9801
11 แม็คโคร สาขสาขาป่าตอง 140/30,140/35 ถนนนาใน ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 076-512-388 076-512-300
12 แม็คโคร สาขาสาขาราไวย์ 5/47 หมู่ที่ 5 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130 076-381-571 076-381-551
13 แม็คโคร สาขาสาขาถลาง 365 หมู่ที่ 1 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 076-688-300 076-688-310
สงขลา
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาหาดใหญ่ 1 ถนนเสน่หานุสรณ์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 074-352-333-47 074-352-358
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 1520 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 074-222-699 074-222-600
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาหาดใหญ่ 9 ถนนธรรมนูญวิถี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 074-354-503-9 074-220-157
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่ 111/19 หมู่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 0-7442-7755-69 0-7442-7685
เทสโก้ โลตัส สาขาหาดใหญ่ 1142 ถ.กาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 074-464-405-20 074-464-314
เทสโก้ โลตัส สาขาหาดใหญ่ 2 1318 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-361101 074-361256
แม็คโคร สาขาหาดใหญ่ 414 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 0-7442-8320 0-7421-0969
สุราษฎร์ธานี
1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย 209/3 หมู่2 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320 077 962 777
2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาสุราษฎร์ธานี 88 หมู่10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000 077-963 555 077-963 555
3 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุราษฎร์ธานี 88/1 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000 077 – 489 – 911 – 921 077 – 489 – 909
4 เทสโก้ โลตัส สาขาสุราษฎร์ธานี 9/1 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-264-026-50 077-264-095
5 เทสโก้ โลตัส สาขาเกาะสมุย 1/7 หมู่ที่ 6 ต. บ่อผุด อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี 84320 077-245-400-24 077-245-426
6 เทสโก้ โลตัส สาขาละไม (เกาะสมุย) 131/12 ม.4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310 077-256-500-39 077-256-521
7 เทสโก้ โลตัส สาขาไชยา 97 ม. 2 ต.เวียง อ.ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี 84110 077-228-117-20
9 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุราษฎร์ธานี 130 หมู่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84000 0-7722-4400-19 0-7722-4400-19
10 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขkสาขาเกาะสมุย 129/19 หมู่ 1 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320 0-7796-0711-32 0-7796-0733
11 แม็คโคร สาขาสุราษฎร์ธานี 216 หมู่ที่ 4 ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 0-7721-9870 0-7721-9866
12 แม็คโคร สาขาเกาะสมุย 115/52 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84320 0-7796-0140 0-7796-0161
13 แม็คโคร สาขาเกาะพะงัน 114/5 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280 077-377370 077-377339
14 แม็คโคร สาขาละไม (เกาะสมุย) 199 หมู่ที่ 3 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310 077-969-280 077-969-282

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •