รฟท. จัด ขบวนรถไฟลอยน้ำ หนึ่งเดียวของเมืองไทย  “กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ”  ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ไปสัมผัสบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยผืนน้ำ และทิวป่าเขียวขจีสองข้างทาง แบบไปเช้าเย็นกลับ ช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564  โดยสามารถจองตั๋วได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 63

สำหรับผู้ที่สนใจ  ขบวนรถไฟลอยน้ำ เส้นทาง กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  จะเปิดให้บริการเที่ยวแรก ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 และจะมีช่วงการให้บริการ ดังนี้
– วันที่ 14, 15, 21, 22, 28, 29 พฤศจิกายน 2563
– วันที่ 6, 12, 13, 19, 20 ธันวาคม 2563
– วันที่ 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 มกราคม 2564 รวมจำนวน 19 วัน
และ ยังมีบริการตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะเช่าเหมาคัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะด้วย

ตารางเวลาเดินรถ และกิจกรรมการนั่งรถไฟลอยน้ำที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง?

ตารางเวลาเดินรถ “เที่ยวไป” ขบวนรถออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 07:10 น. จากนั้นหยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตามสถานีต่าง ๆ ได้แก่ สามเสน  บางซื่อ  บางเขน  หลักสี่  ดอนเมือง  รังสิต  อยุธยา  สระบุรี  แก่งคอย  แก่งเสือเต้น มาจนถึงจุดชมวิว “รถไฟลอยน้ำ” กลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยขบวนรถจะหยุดกลางสันเขื่อน ซึ่งมีเวลาให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำกับความงดงามของเขื่อนฯ ประมาณ 30 นาที และเดินทางต่อไปที่สถานีโคกสลุง ที่จะมีเวลาให้นักท่องเที่ยว ถ่ายภาพ ซื้อสินค้ากลุ่มชุมชนท้องถิ่น อีกประมาณ 30 นาที

สำหรับ ขบวนรถไฟจะพานักท่องเที่ยวมาที่ตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 11:42 น. นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็น

– รับประทานอาหารกลางวันจากร้านค้าของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น

– เพลิดเพลินกับกิจกรรมการแสดงวิถีชีวิตของชุมชนไทยเบิ้ง

– การแสดง และจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง OTOP

– นั่งรถตัวหนอนชมบรรยากาศบริเวณสันเขื่อนฯ

– ไปสักการะพระใหญ่ อ.วังม่วง จ.สระบุรี

– เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

โดยขบวนรถไฟ “เที่ยวกลับ” ออกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 15:30 น. และจะถึงสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 18:50 น.

ในส่วนของราคารถนั่ง ชั้น 3 ธรรมดา และชั้น 2 ปรับอากาศ

การรถไฟฯ อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว โดยจัดรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา และชั้น 2 ปรับอากาศ ส่วนค่าโดยสารเด็ก และผู้ใหญ่ราคาเดียวกัน ตามรายละเอียดดังนี้
1.ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา (พัดลม)
– กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ คนละ 290 บาท ไป-กลับ
– สระบุรี/แก่งคอย – โคกสลุง คนละ 110 บาท ไป-กลับ
– แก่งเสือเต้น/เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – โคกสลุง คนละ 60 บาท ไป-กลับ
– เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ คนละ 150 บาท เที่ยวกลับเที่ยวเดียว
2.ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 2 (ปรับอากาศ)
– กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ คนละ 490 บาท ไป-กลับ
– สระบุรี/แก่งคอย – โคกสลุง คนละ 220 บาท
– เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ คนละ 250 บาท เที่ยวกลับเที่ยวเดียว

 

นอกจากนี้ ยังให้บริการตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะเช่าเหมาคัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ โดยสามารถเช่าพ่วงเพิ่มไปกับขบวนรถนำเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมีอัตราค่าเช่าตู้โดยสาร ไป – กลับ ดังนี้

1. รถจัดเฉพาะปรับอากาศ (รถ OTOP Train)

– จำนวน 2 ตู้   เดินทางได้ จำนวน 110 คน   ราคา 51,400 บาท

2. รถจัดเฉพาะปรับอากาศ (รถเสบียงครัวร้อน)

– จำนวน 1 ตู้  เดินทางได้ จำนวน 20 คน  ราคา 34,000 บาท

3. รถจัดเฉพาะปรับอากาศ (รถเสบียงครัวเย็น)

– จำนวน 1 ตู้  เดินทางได้ จำนวน 30 คน  ราคา 34,000 บาท

4. รถชุด PRESTIGE ประกอบด้วย

ตู้ VIP  – เดินทางได้ 8 คน

รถประชุม  – เดินทางได้ 30 คน

รถประชุมและสันทนาการ  – เดินทางได้ 30 คน

ในราคาคันละ 40,000 บาท ทั้งนี้ การเช่ารถประเภทเหมาคันทุกชนิดมีค่าใช้จ่ายของพนักงานควบคุมเครื่องเสียงเพิ่ม อัตราคันละ 1,500 บาท/วัน

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ก่อนวันเดินทาง 30 วัน ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ FB :  ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

==================

ยังมีข่าวสาร และ กิจกรรม ที่ทันสถานการณ์และน่าสนใจ อีกหลากหลายเรื่อง ที่น่าจะตรงความต้องการของคุณ 

สามารถลองคลิกไปดูที่ คอลัมน์ ข่าวสารกิจกรรม :  https://bit.ly/3fjcRt8 ได้นะคะ

==================

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ไลฟ์สไตล์ ท่องเที่ยว ธุรกิจและการสร้างรายได้ ในช่องทางต่างๆ ของเราได้ที่
#ThailandTopVote  #มนุษย์เงินเดือน

? Website: https://www.thailandtopvote.com
? Facebook Page: https://bit.ly/2HVP0TQ
? IG : https://bit.ly/2rbJfts
? Twitter : https://bit.ly/3mFTDRa
? Youtube : https://bit.ly/2txFf79