พ่อเมืองปทุมธานี จับมือศิลปินแห่งชาติลงนามบันทึกข้อตกลงสรรค์สร้าง ประติมากรรมดอกบัว 100 ปี เมืองปทุมธานี เพื่อเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.  ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสร้าง “ ประติมากรรมดอกบัวปทุมธานี 100 ปี ”  โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี นายธงชัย เทพรอด ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี น.ส.ธนียา นัยพินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ นายเดชา วราชุนศิลปินแห่งชาติ นายศราวุธ ดวงจำปา ศิลปินแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานที่สวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี

 

 

ดร.พินิจ เปิดเผยว่า ประติมากรรมดอกบัว 100 ปีเมืองปทุมธานี ก่อกำเนิดขึ้น จากความต้องการ สร้างสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะโดดเด่น เป็นสื่อสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม และ เพื่อเป็น แลนด์มาร์คของจังหวัดปทุมธานี โดยพยายามกำหนดคุณค่าและสัญลักษณ์สำคัญ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาต่อไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาเมืองในลักษณะนี้ จะทำให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม มีสถานที่ที่ทุกคนเป็นเจ้าของ เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของชุมชน ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีอนาคตที่สดใสเบ่งบานร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนเผยแพร่แนวคิดงานศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ผ่านผลงานของศิลปินแห่งชาติ ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน อันจะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชน ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ทั้งนี้ การสร้างแลนด์มาร์ค ประติมากรรมดอกบัว 100 ปี เมืองปทุมธานี  ยังเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับแนวทางการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมและการพัฒนาเมืองอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดปทุมธานี โดยปรากฏตามเอกสารทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสันนิษฐานว่า นาม “ เมืองประทุมธานี ” มีที่มาจาก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเมื่อคราวเสด็จฯ และได้รับบัวจากชาวมอญ ในเทศกาลประเพณีรับบัวที่สามโคก ซึ่งจัดขึ้นในเดือน 11 จ.ศ. 1177 อันเป็นช่วงเวลาที่บัวออกดอกเป็นจำนวนมากจึงได้พระราชทานนามให้สมกับเป็นแหล่งบัวชุกชุม…

 

 

และสำหรับ ประติมากรรมดอกบัวปทุมธานี 100 ปี ถือว่าเป็นประติมากรรมชิ้นแรกของประเทศไทย ที่มีศิลปินแห่งชาติ รวม 13 ท่าน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลป์เพื่อแผ่นดิน… และ ตามความเชื่อในวัฒนธรรมของชาวไทยที่ฝังรากลึกมาแต่โบราณกาลนั้น ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์แห่งความดี ความสะอาด บริสุทธิ์ มีคุณค่า เจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ โชคดี สามัคคี ปลอดภัย และเป็นสิ่งอันเป็นมงคล เพราะดอกบัวมีรูปลักษณ์งดงาม มีกลิ่นหอม สะอาดผุดผ่องกลางน้ำใส แม้จะแทงยอดขึ้นจากโคลนตม เติบโตชูก้านดอกเหนือผิวน้ำ แต่ดอกบัวก็ไม่เปื้อนดิน ไม่เปียกน้ำ หรือไม่แปดเปื้อนมลทินใดๆ

 

นายศราวุธ ดวงจำปา กล่าวว่า ได้คุยกับอาจารย์วิโชค มุกดามณี (ก่อนที่อาจารย์วิโชคจะถึงแก่กรรม) อาจารย์วิชัย สิทธิรัตน์ และ ดร.พินิจจะสร้างงานศิลปะ 100 ปีเมืองปทุมธานี ศิลปินก็ตื่นเต้น โดยมีศิลปินแห่งชาติรับเชิญมาหลายท่าน ตนได้มีโอกาสดูแลเกือบทั้งหมด โดยใช้ดอกบัวเป็นตัวหลักและลูกแก้วทั้ง 12 ลูกให้ศิลปินแห่งชาติท่านได้สร้างสรรค์ศิลปะตามจินตนาการของแต่ละท่าน โดยมีเนื้อหาของความเป็นเมืองปทุมธานี ครบรอบ 100 ปี เป็นดอกบัวตูมกำลังจะผลิบาน โดยลูกแก้วทั้ง 12 ลูกเปรียบเสมือนกาลเวลาเป็นนาฬิกาบอกความเป็นมาของเมืองปทุมธานี และมีปลาตะเพียน เงินตะเพียนทอง อยู่รอบๆประติมากรรมชิ้นนี้ด้วย ถือว่าเป็นงานประติมากรรมชิ้นแรกของประเทศไทย ที่เป็นงานโมเดิร์นอาร์ทที่ร่วมจินตนาการและประวัติศาสตร์ ผ่านศิลปินแห่งชาติ

 

==================

ยังมีข่าวสาร และ กิจกรรม ที่ทันสถานการณ์และน่าสนใจ อีกหลากหลายเรื่อง ที่น่าจะตรงความต้องการของคุณ 

สามารถลองคลิกไปดูที่ คอลัมน์ ข่าวสารกิจกรรม :  https://bit.ly/3fjcRt8 ได้นะคะ

==================
#ThailandTopVote ครบเครื่องเรื่องข้อมูล  #พัก #เที่ยว #กิน #ช้อป ทั่วไทย.. ไปกับเรา

? Website: https://www.thailandtopvote.com
? Facebook Page: https://bit.ly/2M4kMy8
? IG : https://bit.ly/2rbJfts
? Twitter : https://bit.ly/3b2znDY
? Youtube : https://bit.ly/2txFf79