ในขณะที่สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 กำลังคลี่คลาย การเตรียมความพร้อม เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ สามารถกลับมาสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจประเทศ …  จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง  โดยเฉพาะภาคการประกอบธุรกิจนำเที่ยว  ดังนั้น  เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยว  ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ให้ได้รับความเป็นธรรม และลดปัญหาข้อร้องเรียนจากนักท่องเที่ยว  กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  โดย คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  จึงได้มีประกาศ เรื่อง ” กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ พ..2563 ”  ซึ่งจะเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 

ด้วยเจตนาให้เป็นอัตรากลาง สำหรับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว (บริษัททัวร์) ในการขายรายการนำเที่ยว (ทัวร์) และ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ในการตัดสินใจ เลือกซื้อบริการนำเที่ยวจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว  อันจะเป็นการช่วยลด ปัญหากับดักราคาต่ำ ปัญหาการขาดคุณภาพ หรือการขาดมาตรฐานการบริการที่ดี รวมถึง ปัญหาการขายทัวร์ราคาต่ำกว่าทุนแล้ว ไม่สามารถจัดให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้ …  อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  ซึ่งมีเจตนารมณ์หลักในการคุ้มครองนักท่องเที่ยว

โดยการ กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ ดังกล่าว กำหนดในการนำเที่ยว  3  กลุ่มตลาด  ดังนี้

 

 

กรมการท่องเที่ยว  จึงขอประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ดังกล่าว มายังผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เพื่อให้ได้รับทราบและเตรียมความพร้อมในการกำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำในการ ให้บริการนำเที่ยว เพื่อร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ผู้ซื้อรายการนำเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป

 

สามารถติดตามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการท่องเที่ยว 02 141 3171

 

#กรมการท่องเที่ยว #PRกรมการท่องเที่ยว #คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ #มัคคุเทศก์ #ไกด์ #ธุรกิจนำเที่ยว #บริษัททัวร์ #นักท่องเที่ยว #การท่องเที่ยว #ซื้อทัวร์

 

 

==================

ยังมีข่าวสาร และ กิจกรรม ที่ทันสถานการณ์และน่าสนใจ อีกหลากหลายเรื่อง ที่น่าจะตรงความต้องการของคุณ 

สามารถลองคลิกไปดูที่ คอลัมน์ ข่าวสารกิจกรรมhttps://bit.ly/3fjcRt8 ได้นะคะ

==================
#ThailandTopVote ครบเครื่องเรื่องข้อมูล  #พัก #เที่ยว #กิน #ช้อป ทั่วไทย.. ไปกับเรา

? Website: https://www.thailandtopvote.com
? Facebook Page: https://bit.ly/2M4kMy8
? IG : https://bit.ly/2rbJfts
? Twitter : https://bit.ly/3b2znDY
? Youtube : https://bit.ly/2txFf79