Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 32 logo

เริ่มต้นอย่างเป็นทางการกับพิธีเปิดงาน กีฬาช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 32 การแข่งขันกีฬาโครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 32

ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 32

ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 32

ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 32

ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 32

ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 32

ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 32

ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 32

ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 32

ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 32

ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 32


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •