Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วันที่ 26 เมษายน 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานปิด การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 จัดขึ้น ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ผู้ชนะได้รับเหรียญรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เกียรติบัตรและเงินรางวัล สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงาน การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือทางด้านอาชีพ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือคนพิการสู่มาตรฐานสากล

การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ

การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ

การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ

พล.ต.อ.อดุลย์ เปิดเผยว่า ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละสาขามีผลงานที่ยอดเยี่ยม แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและ ความสามารถของผู้พิการว่ามีอีกหลายด้านที่สามารถทําได้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพในสตูดิโอ สาขา ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ สาขาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ สาขาเย็บปักถักร้อย สาขาประดิษฐ์ เครื่องปั้นดินเผา และสาขาออกแบบเพื่องานอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีคนพิการที่ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน และประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานตลอด3วันอย่างคับคั่ง โดยผลคะแนนที่ได้มานั้น ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ (กพร.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเทคนิค ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาค รัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ซึ่งได้ประเมินผลงานในภาพรวมของผู้เข้าแข่งขันว่าผลงานมีคุณภาพสูง สะท้อนให้ถึงความสามารถ และการพัฒนาการทางด้านฝีมือของผู้พิการ ที่สามารถพัฒนา ทักษะความรู้ ความสามารถของตนเองได้ไม่แพ้คนปกติทั่วไป  ซึ่งในปีนี้ได้จัดให้มีการแข่งขันทั้งหมด 20 สาขา โดยมีผู้แข่งขัน 222 คน สำหรับผลการแข่งขัน ประกอบด้วย เหรียญทอง 20 คน เหรียญเงิน 20 คน เหรียญทองแดง 20 คน และรางวัลชมเชย 20 คน รวมผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 80 คน ซึ่งผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล ผู้ชนะเลิศได้ระดับเหรียญทอง จะได้รับเงิน รางวัล 30,000 บาท เหรียญเงิน 15,000 บาท เหรียญทองแดง 9,000 บาท และรางวัลชมเชย 3,000 บาท พร้อมรับใบเกียรติบัตรเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ

การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ

การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ

การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกคน ถึงแม้บางคนไม่ได้รับเหรียญรางวัล แต่ขอให้กลับไปพัฒนาทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทุกคนได้รับประสบการณ์ ได้มิตรภาพ ได้รับกำลังและการสนับสนุนจากคนในครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้อง

การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ

พล.ต.อ.อดุลย์  กล่าวต่ออีกว่า “ในส่วนนี้ กพร.เตรียมความพร้อมในการประสานกับกรมการจัดหางาน (กกจ.) เพื่อพิจารณาหาตําแหน่งงานที่เหมาะสมให้กับผู้พิการที่ประสงค์เข้าทํางานในสถานประกอบกิจการ รวมถึงในเวทีการแข่งขันแห่งนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงระดับทักษะฝีมือของผู้พิการ สู่สายตาประชาชนทั่วไปหรือผู้ประกอบการที่ ต้องการว่าจ้างอีกด้วย และสามารถติดต่อว่าจ้างผู้พิการที่มีผลงานเป็นที่พอใจได้โดยตรงอีกด้วย อาทิ สาขา ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าบุรุษ หรือสาขาการถ่ายภาพในสตูดิโอ เป็นต้น และบางสาขาที่ขาดแคลนแรงงาน ผู้ประกอบการสามารถติดต่อรับเข้าทํางานเป็นพนักงานบริษัทได้โดยตรงเช่นกัน อาทิ สาขาออกแบบสิ่งพิมพ์ สาขาออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาขาออกแบบเพื่องานอุตสาหกรรมด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น”


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •