Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญ Blogger และประชาชนทุกท่าน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ เที่ยวไทยเท่…ไปกับหมู่บ้านอุตสาหกรรม CIV” เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของ กสอ. ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวมทั้งหมด 4 รางวัล

 

กสอ.

 

[read more=”อ่านต่อ” less=”ซ่อนบทความ”]

 

รายละเอียดการส่งผลงาน

 

1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นบทความภาษาไทย ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสละสลวยในการใช้ภาษาสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดความสนใจท่องเที่ยวในหมู่บ้าน CIV โดยผู้ส่งผลงานสามารถตั้งชื่อเรื่องใหม่ได้ ทั้งนี้ ต้องให้อยู่ในข้อกำหนดเนื้อหา“เที่ยวไทยเท่…ไปกับหมู่บ้านอุตสาหกรรม CIV” และจะต้องระบุชื่อหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กสอ. พร้อมชื่อชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ตามข้อเท็จจริงมาในเนื้อหาของบทความ

 

2. ผู้เข้าประกวดจะต้องโพสบทความลงบนหน้าเพจ Facebook หรือ Blog ของตนเอง

 

3. ผู้ส่งผลงานในแต่ละระดับ มีสิทธิ์ส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงาน เท่านั้น

 

4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่ผู้เขียนเขียนขึ้นเองมิได้มีส่วนหนึ่งส่วนใดจากการคัดลอกดัดแปลงผลงานของผู้อื่นและเป็นผลงานที่ไม่เคยถูกเผยแพร่ในทุกช่องทาง ก่อนวันประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ

 

5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเกิดข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด อนึ่งหากมีการตรวจสอบพบการละเมิดลิขสิทธิ์ ภายหลังการประกาศผลการตัดสิน กสอ.จะเรียกคืนรางวัลทุกกรณี

 

6. ส่งผลงานความยาว 1 – 2 หน้า A4 ขนาดตัวอักษร 16 Point โดยส่งต้นฉบับพร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด (รวม 2 ชุด) ชื่อ – นามสกุล พร้อมที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ ใส่ไว้ในต้นฉบับแผ่นแรกเท่านั้น กรณีใช้นามแฝงในการส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องแจ้งชื่อ – สกุลจริงด้วย

 

7. ห้ามใช้ชื่อผู้อื่นส่งผลงานโดยเด็ดขาด

 

8. หมดเขตส่งผลงานวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 24.00 น.

 

9. สามารถติดตามผลการตัดสินได้ที่ Facebook ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม https://www.facebook.com/dipindustry/ ได้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

 

10. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

วิธีการส่งผลงาน

 

ส่งบทความทาง Email : [email protected] พร้อมแนบ Link เพื่อให้ทำการเผยแพร่ผลงานได้

 

รางวัลการประกวด

 

– รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

– รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

กสอ.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม หมู่บ้านอุตสาหกรรม CIV >>  http://www.thaiciv.com/wp-content/uploads/2016/12/Book-CIV9_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89-%E0%B8%88.%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.pdf

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dip.go.th/uploadcontent/PR/PRDIP%202018/AD.pdf

 

[/read]
Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •