Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน ESAN EXPO 2017 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 60 ที่ผ่านมา

ณ โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รวมถึงพาณิชย์จังหวัด

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองบัวลำภู, จังหวัดเลย, จังหวัดหนองคาย

และจังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติขึ้นร่วมให้ข้อมูลการจัดงานในครั้งนี้

 

ESAN EXPO 2017

ESAN EXPO 2017 ESAN EXPO 2017

 

ซึ่งการจัดงาน ESAN EXPO 2017 มีคอนเซ็ปต์การจัดงานว่า “สินค้าดี วิถีอีสาน เชื่อมธุรกิจไทยสู่สากล”

เป็นงานที่รวบรวมสินค้าและบริการคุณภาพดีมาไว้ในงาน เพื่อสืบสานภูมิปัญญาแดนอีสาน

สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแดนอีสาน รวมไปถึงการจับคู่เพื่อขยายธุรกิจของไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศ

ดังนั้นกิจกรรมในงานก็จะประกอบด้วย

 

ESAN EXPO 2017 ESAN EXPO 2017

 

1. การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า อาทิ สุดยอดผลิตภัณฑ์เด่น สินค้า OTOP SME ผ้าและเครื่องแต่งกาย สินค้าเกษตร

อัญมณี เครื่องประดับ ของใช้ของตกแต่ง สมุนไพรและความงาม

 

2. การออกบูธนิทรรศการแสดงถึงอัตลักษณ์ด้านอุตสาหกรรม Creative Industry แหล่งท่องเที่ยว และวิถีชีวิตชุมชน

ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

 

3. การแสดงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมร่วมสนุกบนเวที

 

4. การเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching)

 

5. สินค้า GI

 

6. สินค้านวัตกรรม

 

7. สินค้าเกษตรอินทรีย์

 

8. สินค้าสมุนไพร

 

9. อาหารชวนชิมทั้งจากภาคอีสาน และ อาหารเลิศรส จากทุกจังหวัด

 

10. ผู้ประกอบการค้าในประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศ GMS (Greater Mekong Subregion) ที่เข้าร่วมงานแล้ว

คือ จีน เวียดนาม กัมพูชา ลาว และเมียนม่า

 

ESAN EXPO 2017 ESAN EXPO 2017 ESAN EXPO 2017 ESAN EXPO 2017

 

โดยการจัดงาน ESAN EXPO 2017 นี้ จะแบ่งการจัดงานออกเป็น 2 รอบ ได้แก่

 

ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร Challenger 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

ครั้งที่ 2 วันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี

 

นอกจากนี้ยังจะได้พบกับดาราศิลปินมากมาย พร้อมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมอันถ่ายทอดเอกลักษณ์ของแต่ละภาค

อย่างวิจิตรงดงาม รวมถึงมีสินค้านาทีทองราคาพิเศษ และของรางวัลมากมาย

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •