ข่าวสารกิจกรรม2019-09-06T14:55:51+07:00
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
810, 2019

เส้นทางที่ 10 ชมเมืองเก่าสามโคก ตลาดน้ำโบราณ เตาโอ่งอ่างลือชื่อ

ตุลาคม 8th, 2019|Categories: ข่าวสารกิจกรรม|

เส้นทางสายนี้จะพาไปสัมผัสกับเสน่ห์ของเมืองเก่าแก่กันอย่างลึกซึ้ง ผ่านโบราณสถานที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวมอญเมืองปทุมธานี ตลาดน้ำโบราณ และชมวัดวาอารามสวยงามศิลปะแบบมอญผสมไทยในพื้นที่ เส้นทางที่ 10 ชมสามโคกเมืองเก่า เตาโอ่งอ่าง ตลาดอิงน้ำโบราณ [...]

Bangkok HappyTrip
thailandtopvote
Salaryman